Zakres usług

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe: Rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej: Place i kadry:
* ewidencja operacji gospodarczych,

* ewidencja majątku trwałego i wyposażenia,

* zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych,

* sporządzanie list płac,

* sporządzanie umów,

* sporządzanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych,

* ewidencja podatku VAT,

* ewidencje ryczałtowe i karty podatkowe,

* rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS,

* ewidencja podatku VAT,

* audyty wewnętrzne,

* audyt zewnętrzny projektów unijnych,

 

* sporządzenie listy płac,

* prowadzenie akt osobowych,

* przygotowanie deklaracji podatku dochodowego,

* sporządzanie deklaracji ZUS oraz przesyłanie ich drogą elektroniczną,

* sporządzanie deklaracji PEFRON,

* prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,

 

Posiadamy certyfikat Ministra Finansów oraz wymagane przepisami ubezpieczenie OC.